Free Online Course

Kandungan Kursus

 

Dalam sesi ini anda akan diberikan

kenalpasti bagaimana kaedah fonik boleh membantu anak membaca dengan cepat dan lancar,

bagaimana menyebut bunyi-bunyi dalam bahasa Melayu,

tips bagaimana untuk memulakan sesi membaca di rumah,