Syarat dan Peraturan Kursus Intensif

  1. Kursus ini akan diadakan secara online – melalui Zoom
  2. Link kursus akan diberikan melalui mesej Whatsapp ataupun email 3 hari sebelum kursus
  3. Hanya penyertaan penuh sahaja yang akan diberikan sijil penyertaan.
  4. Maklumat daripada kursus ini diizinkan untuk mengajar anak sendiri di rumah ataupun pelajar yang berdaftar di intitusi tadika/sekolah tempat kerja peserta sahaja.
  5. Kursus ini bukan lesen untuk membuka kelas membaca untuk pelajar lain yang bukan berdaftar
  6. Kegagalan hadir atau menamatkan kursus ini boleh diganti kepada tarikh lain dengan makluman awal 2 jam sebelum kursus bermula
  7. Kegagalan untuk mengikuti kursus tanpa notis tidak boleh diganti dengan masa lain.
  8. Hanya peserta yang namanya didaftarkan sahaja yang berhak mengikuti kursus ini.
  9. Tidak dibenarkan sebarang rakaman dibuat mengenai kursus ini dalam apa jua bentuk sekalipun tanpa kebenaran bertulis.