Terima kasih

Kerana menyertai Bengkel Fonik Bacalah Anakku & Readeasy

Persetujuan


Dengan mengikuti kursus ini anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi syarat berikut:

1. Menggunakan maklumat dan ilmu ini untuk mengajar anak sendiri di rumah atau murid di tadika/sekolah yang berdaftar sahaja.
2. Tidak membuat sebarang rakaman kursus dalam apa jua bentuk sekalipun
3. Tidak membenarkan rakan atau sesiapa sahaja mengikuti sesi kursus tanpa bayaran dibuat.
4. Tidak membuka kelas membaca menggunakan jenama Bacalah Anakku / Readeasy tanpa kebenaran Readnetwork
5. Akan memohon program lisensing phonicsmart jika berminat untuk membuka kelas membaca yang sah menggunakan kaedah fonik gabung bunyi Bacalah Anakku dan Readeasy ( sila ke www.phonicsmart.com.my untuk maklumat lanjut )
6. Tidak mengendalikan sebarang kursus yang seumpamanya untuk orang lain tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada pihak kami terlebih dahulu.

7. Membuka video ( on camera ) untuk melayakkan mendapat sijil penyertaan.


Sila klik button ‘Setuju dan Submit’

Anda akan diberikan link untuk kursus ini pada page berikutnya…