Kandungan Kursus Intensif

Kandungan Kursus

Ibu Bapa dan Guru akan didedahkan dengan kebaikan kaedah fonik gabung bunyi dan teknik mengajar yang berkesan untuk mengajar membaca. Tajuk-tajuk yang akan diajar:

  1. Keistimewaan kaedah fonik
  2. Teknik Mengajar bunyi
  3. Teknik Mengajar simbol
  4. Teknik Mengajar gabung bunyi