Peluang-Peluang Perniagaan Bersama

Berikut adalah beberapa peluang perniagaan yang boleh dibuat secara bersama di antara Lisensi dan Lisensor

Joint Venture atau Usahasama

Melalui usahasama ini sebarang produk / servis yang dipersetujui bersama akan diterbitkan dan dipasarkan dengan menubuhkan satu entiti niaga berasingan

Belian Royalti

Melalui kaedah ini, pihak kami akan membeli idea atau produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada produk kami dengan membayar royalti bagi setiap terbitan / cetakan

Jualan lisensing

Lisensi boleh mengeluarkan produk dan servis berdasarkan idea dan produk membaca kami dengan membayar harga lesen untuk menggunakan jenama dan hakcipta kami untuk pemasaran dan penjenamaan

Menjadi affiliate

Menjadi ejen jualan bagi semua produk yang dipasarkan secara online dengan mendapat komisyen bagi baki diskaun 35% yang diberikan.

Menjadi Penganjur kursus

Menganjurkan kursus-kursus yang ditawarkan oleh Readnetwork kepada masyarakat dengan mendapat diskaun khas bagi harga yang dikenakan dengan ‘jaminan tidak rugi’ – jika kos melebihan pendapatan dalam sesuatu penganjuran , kami akan pastikan kos itu akan diserap oleh Readnetwork.